VLAK management consultancy

Wij maken waar wat wij adviseren, zetten mensen in hun kracht en voeren succesvol projecten uit.

 

Digitale veranderingen

De wereld waarin wij opereren wordt alsmaar digitaler en complexer. Grenzen tussen organisaties vervagen en vereist dat zij gebruikmaken van nieuwe technologische hulpmiddelen die nieuwe samenwerkingsvormen mogelijk maakt. De missie en visie van VLAK management consultancy is hierop gebaseerd.

 

  • Materiekennis

           Wij pretenderen niet overal verstand van te hebben, maar wij zijn goed in informatielogistiek. Hieronder verstaan wij zaakgericht werken, ketensamenwerking, documentmanagement, archivering en procesmanagement. 

  • Professioneel

    Wij beschikken over adviseurs, projectleiders en veranderspecialisten. Zowel jonge alsook ervaren professionals hebben binnen onze organisatie een sparringpartner, die tijdens de uitvoer van een opdracht meekijkt en geraadpleegd kan worden.

  • Marktkennis

    Elke markt en daarbinnen de opererende organisaties, kent zijn eigen dynamiek en karakteristieken. Daarom hebben wij ons toegelegd op twee marktsegmenten: overheid en zakelijke dienstverlening.